Szkolenia CSS WEI

Dla naszych stałych i lojalnych partnerów Centrum Studiów Strategicznych WEI oferuję również całą gamę unikatowych, „szytych na miarę” szkoleń skierowanych do firm, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa korporacyjnego, biznesu międzynarodowego oraz procesu decyzyjnego UE.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie Warsaw Enterprise Institute jako niezależnego ośrodka analitycznego i opiniotwórczego, co bez wątpienia stanowi gwarancję wysokiej jakości naszych szkoleń, chcemy wesprzeć Wasze organizacje w rozwoju, zdobywaniu potrzebnej wiedzy i budowaniu nowych umiejętności, tak potrzebnych w szybko zmieniającym się świecie. Dzięki własnym kompetencjom i doświadczeniu, jak również gronu współpracujących z CSS dyplomatów, analityków, managerów oraz teoretyków i praktyków bezpieczeństwa zapewniamy naszym klientom dostęp do unikalnej wiedzy, opartej na połączeniu praktyki działalności biznesowej oraz analizy teoretycznej.

Każde szkolenie poprzedzone jest badaniem Waszych potrzeb i oczekiwań, tak aby jak najlepiej dostosować szkolenie do wymogów i specyfiki Waszej branży, obszaru działania i planów rozwojowych.

W razie zainteresowania naszą ofertą szkoleniową prosimy o kontakt:

Łukasz Wojdyga
Z-ca Dyrektora Centrum Studiów Strategicznych WEI

e-mail: l.wojdyga@wei.org.pl