Media
“Debata poranka”. Publicyści o krajobrazie po dymisji Marka Kuchcińskiego
12.08.2019

Wróblewski: W działaniach PiS brakuje mi pewnej świeżości. Cały czas dominuje ta narracja rozdawnictwa, nie ma nowego pomysłu.