Celem projektu „Dla Mołdawii – Pentru Moldova” jest powołanie platformy dialogu polsko-mołdawskiego, która będzie służyła współpracy dwustronnej w najbardziej perspektywicznych obszarach oraz promocji polskich działań pomocowych. Polska polityka wschodnia w ostatnich dwóch latach z oczywistych względów koncentrowała się na wspieraniu Ukrainy. Kolejnym państwem regionu postsowieckiego, który jednoznacznie deklaruje kurs prozachodni, jest Mołdawia.

Kraj ten od trzech lat wdraża konsekwentne reformy mające przezwyciężyć zapóźnienia rozwojowe oraz umożliwić integrację europejską. Działania te podejmowane są w obliczu wyzwań wynikających z toczącej się wojny na Ukrainie oraz prób destabilizacji wewnętrznej podejmowanych przez Rosję. Aktualnie Polska angażuje się we wspieranie transformacji i reform mołdawskich w rozmaitych sektorach. Doszło do skokowego wzrostu polskiej pomocy dla Mołdawii, realizowane są projekty pomocy rozwojowej, a przy rządzie mołdawskim afiliowani są polscy doradcy. Należy podjąć działania z zakresu dyplomacji publicznej, które pozwolą wykorzystać polskie zaangażowanie do promocji Polski i jej modelu rozwojowego wśród elit mołdawskich oraz środowisk opiniotwórczych, które często nie są świadome zakresu polskiego wsparcia, koncentrując się na wsparciu uzyskiwanym od bliskiej kulturowo i historycznie Rumunii. Aktywności Polski w zakresie sektorowego wsparcia transformacji Mołdawii nie towarzyszą niestety rozwinięte kontakty środowisk eksperckich oraz biznesowych. W ramach tego projektu chcemy przyczynić się do zainicjowania wiarygodnego dialogu eksperckiego, który będzie wzmocniony doświadczeniem dotychczasowego zaangażowania Polski w Mołdawii i na rzecz Mołdawii. W ten sposób wzmacniać będziemy wizerunek Polski jako kraju nowoczesnego, kreatywnego i innowacyjnego, a zarazem dzielącego się swoimi doświadczeniami transformacyjnymi, co jest szczególnie istotne w obliczu rozpoczęcia przez Mołdawię negocjacji akcesyjnych z UE.

Projekt zakłada realizację powiązanych ze sobą aktywności, zarówno o charakterze publikacyjnym, jaki i seminaryjnym.  Raporty, artykuły i wywiady na temat stanu relacji polsko-mołdawskich w różnych sektorach oraz perspektyw ich wzmocnienia będą publikowane i promowane w poczytnych portalach mołdawskich, a także za pośrednictwem sieci kontaktów naszych partnerów mołdawskich:

Więcej informacji już wkrótce na stronie projektu.

 

Nazwa zadania: Dla Mołdawii – Pentru Moldova. Platforma dialogu polsko-mołdawskiego. Wartość finansowania 150 000 zł.