Media
Dlaczego małe polskie firmy nie rosną?
11.08.2017

Tomasz Wróblewski dla Polskie Radio Dla Zagranicy o raporcie WEI nt. barier dla MSP.