BOARD

BOARD

Prezes

Wiceprezes WEI

Wiceprezes WEI

Rada fundacji

Cezary Kaźmierczak  / Przewodniczący Rady Fundacji
Marcin Nowacki / Członek Rady Fundacji
Mariusz Pawlak / Członek Rady Fundacji

Rada
programowa

Prof. ROBERT GWIAZDOWSKI / Szef Rady Programowej

Prof. DOMINIKA MAISON / Uniwersytet Warszawski

Dr PRZEMYSŁAW ŻURAWSKI VEL GRAJEWSKI / Uniwersytet Łódzki

Prof. WOJCIECH BIEŃKOWSKI / Uczelnia Łazarskiego

Prof. BOGDAN SZLACHTA / Uniwersytet Jagielloński

Prof. ZBIGNIEW RAU / Uniwersytet Łódzki

MARCIN PIASECKI / Gremi Media

Prof. WITOLD KWAŚNICKI / Uniwersytet Wrocławski

Dr hab. JAN KŁOS / Katolicki Uniwersytet Lubelski