Experts

Naszą pracę merytoryczną wspiera zespół ekspertów

Cezary Kaźmierczak

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Włodzimierz Ehrenhalt

Energetyka

Aleksandra Fandrejewska-Tomczyk

Finanse publiczne i rynek pracy

Andrzej Talaga

Bezpieczeństwo

Sławomir Jastrzębowski

Publicysta WEI

Jakub Binkowski

Analityk

Mariusz Pawlak

Ekspert WEI

Stanisław Koczot

Gospodarka

Marcin Nowacki

Współpraca międzynarodowa