Państwo i Prawo
Europa dużymi krokami w stronę socjalistycznego protekcjonizmu
17.10.2017
transport

Draft Raportu dotyczącego Rewizji Dyrektywy Delegowania Pracowników został przyjęty przez Komisję Parlamentu Europejskiego ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych.

Stosunkiem głosów (32 za/8 przeciw/13 wstrzymana) przyjęto zapisy, które miałby umożliwić zrównanie wynagrodzenia pracowników delegowanych ze stawkami obowiązującymi w kraju przyjmującym, zmienić zasady delegowania długoterminowego (propozycja 24 miesięcy), oraz wdrożyć zasady równego traktowania pracowników zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej ze stałymi pracownikami.

Adopcja raportu jest równoznaczna z mandatem do negocjacji między Parlamentem Europejskim, a Radą w Trilogach. Członkowie złożyli 523 poprawki dotyczące Dyrektywy 96/71/EC  “Posting of workers in the framework of services”, a Komisje Parlamentu Europejskiego IMCO i JURI opinie, rozwiązania kompromisowe negocjowane były przez Raporterów i Raporterów Cieni  – Elisabeth Morin-Chartier (EPP, Francja), Agnes Jongerius (S&D, Holandia).

Popierające Agnes Jongerius związki zawodowe, a także europejscy socjaliści zgodnie podkreślają, że Parlament Europejski chce przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji, a także chronić pracowników. Innego zdania są zwolennicy jednolitego rynku w Unii Europejskiej, a także przestrzegania podstawowych zasad konkurencyjności.

Posłanka Martina Dlabajova z ALDE, z Czech podkreśliła w chwili zakończenia głosowania jako przedstawiciel mniejszości, że opowiedziała się przeciwko adopcji raportu, ponieważ nie osiągnięto konsensusu umożliwiającego swobodny przepływ osób i usług w ramach delegowania pracowników.

Uczestnicy otwartej debaty zorganizowanej przez Posłów ECR do Parlamentu Europejskiego prof. Zdzisława Krasnodębskiego i Angela Djambazkiego na temat  “Delegowania Pracowników i Pakietu Mobilności – Wyzwań Dla Przedsiębiorstw z Europy Środkowo-Wschodniej” pokazali dane podważające wykorzystywane przeciwko firmom z regionu argumenty o nieuczciwej konkurencji.

Rezultaty badań ostatnich kilku lat Bruegel, Netherlands Institute of International Relations Clingendael oraz ekspertów Inicjatywy Mobilności Pracy podważają polityczne przekazy o dumpingu socjalnym i nieuczciwej konkurencji ze strony krajów z Europy Środkowo Wschodniej.

„Pracownicy delegowani stanowią niewielki odsetek uczestników rynku pracy w Unii Europejskiej. Nieznaczna część z nich to osoby pochodzące z Europy Wschodniej. Znacznie większym problem jest szara strefa na rynku pracy – powiedział Zsolt Darvas z Bruegel

W 2015 roku liczba oddelegowań do pracy w innym kraju członkowskim EU wyniosła około 2 milionów, równowartość 0,9% wszystkich pracujących, lub 0,2% w pełnym wymiarze godzinowym w 28 krajach członkowskich, a większość z nich nie trwała roku (Zsolt Darvas, Bruegel) mając znikomy wpływ na jednolity rynek pracy.

*Bruegel

*Breugel

Przedstawiciele branży transportowej, której pracownicy mogą wkrótce być zmuszeni do stosowania nowych, dalekich od praktycznych możliwości wdrażania regulacji podkreślają brak zachowania zasady proporcjonalności w proponowanej legislacji, kontrproduktywne i nietransparetne obostrzenia, których zastosowanie nie będzie miało wpływu na polepszenie działania rynku, a jedynie zastopuje jego dotychczasowe działanie, obniżając jednocześnie konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw na globalnym rynku pracy.

Spotkanie Ministrów Pracy Unii Europejskiej zaplanowane jest już na 23 października w Luksemburgu.