Media
Gwiazdowski o wyroku ws. prawa łaski: Trybunale, bądź konsekwentny
18.07.2018

Robert Gwiazdowski: skoro ustawa nie może doprecyzowywać czy wręcz ograniczać – jak stwierdził Trybunał – prawa łaski prezydenta, to nie może „ograniczać” również kręgu podmiotów mogących pozostawać prezesem SN