Gospodarka
Jest prezes, czas na mocne działania na rzecz GPW
26.09.2017

Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Zmiana polega na na powołaniu w skład Zarządu Giełdy Marka Dietla i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.

Tyle lakoniczny komunikat KNF. Merytorycznie decyzja nie budzi uwag. Jednak nie ulega wątpliwości, że wymaga komentarza sposób procedowania w tej sprawie.

Indeksy giełdowe w tym roku pokazują, że obsadzenie stanowiska prezesa nie ma kluczowego znaczenia dla nastrojów wśród inwestorów. Warszawski parkiet ma się bowiem całkiem nieźle. Jednak sytuacja, gdy giełda papierów wartościowy od wielu miesięcy pozostaje w stanie niepewności, z powodu braku prezesa zarządu musi budzić niepokój.

Tym bardziej, że przed nowym prezesem stoją 2 kluczowe zadania i oba wymagają szybkich działań.

Po pierwsze, to przekonanie spółek notowanych na warszawskim parkiecie, że na GPW warto być. Mówiąc wprost – chodzi o zatrzymanie odpływu spółek z giełdy. W czasach niskich stóp procentowych, firmy mają bowiem ułatwiony dostęp do kapitału poza giełdą. Dla samej GPW to zjawisko bardzo niebezpieczne.

Po drugie, ważne jest przekonanie decydentów ekonomicznych, w tym wicepremiera Mateusza Morawieckiego, że akcje z już okrojonych OFE nie powinny trafić do ZUS (jako gotówka), ale pozostać na rynku (np. w systemie IKE). Bez lokalnego, silnego gracza na rynku perspektywy warszawskiej giełdy rysują się bowiem niezbyt optymistycznie. I obecny optymizm inwestorów tego nie zmienia.