Media
Koniec dostaw gazu mało prawdopodobny
15.05.2014

NULL