Gospodarka
Kosztowne uprawnienia. Reforma systemu nadawania licencji zawodowych według Warsaw Enterprise Institute
29.09.2016

Proces uzyskiwania uprawnień zawodowych trzeba przenieść z samorządów i organizacji zawodowych do szkół zaś ukończenie zawodówki, technikum czy uczelni powinno kończyć się uzyskaniem licencji, pozwalającej wykonywać wyuczony zawód zaraz po opuszczeniu murów placówki – wynika z raportu o szkolnictwie opracowanego przez Warsaw Enterprise Institute. Dotychczasowe, monopolistyczne praktyki prywatnych instytucji i samorządów branżowych, pobierających wysokie opłaty za prawo do wykonywania zawodu, są jedną z przyczyn alarmującego bezrobocia, niskich zarobków wśród młodych ludzi i co za tym idzie rosnącej migracji specjalistów na Zachód.

Raport „Kosztowne uprawnienia zawodowe. Propozycja reformy systemu kształcenia”, zwraca uwagę na konieczność zreformowania systemu nadawania licencji zawodowych. Pomimo politycznych obietnic i kilku fal deregulacji, w Polsce wciąż istnieje problem ograniczonego dostępu do szerokiego katalogu zawodów. Szczególnie niepokojące jest zamknięcie zawodów, które najbardziej potrzebują zastrzyku nowej krwi – absolwentów szkół zawodowych, techników i uczelni. Wśród nich – służba zdrowia, transport, budownictwo, usługi dla biznesu. 60% z 350 zawodów regulowanych, to dziś branże, w których brakuje pracowników.

Za prawo do prac, tylko dwóch zawodów regulowanych, tj. geodety i rzeczoznawcy majątkowego, młodzi ludzie muszą dziś płacić łącznie półtora miliona złotych rocznie. Całkowity koszt procedury dla przyszłych geodetów wynosi 1002 złote zaś 3239 złotych kosztowało w 2015 roku uzyskanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego. Według diagnozy Warsaw Enterprise Institute, aktualny model dyskryminuje młodych ludzi i stanowi dla nich poważną barierę wejścia na rynek pracy, chroniąc jednocześnie interesy grup zawodowych wobec potencjalnej konkurencji.

Obecnie system uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu przekazano niemal całkowicie w ręce samorządów zawodowych, dla których większa konkurencja na rynku jest niekorzystna. Za skrajnie niesprawiedliwy uważamy system, gdzie młody człowiek kształcony jest z pieniędzy podatnika, a za prawo do podjęcia pracy musi się opłacać samozwańczym instytucjom broniącym dostępu do zawodu. W naszej ocenie rozwiązaniem jest przeniesienie procesu przyznawania uprawnień zawodowych do szkół, na bardziej demokratyczny grunt. Samorządy powinny jednak pozostać ważnym elementem systemu, certyfikując i standaryzując programy nauczania mówi Tomasz Wróblewski, Wiceprezes WEI.

W ocenie ekspertów WEI niezbędna jest daleko idąca zmiana polegająca na włączeniu systemu zdobywania uprawnień zawodowych do programu nauczania szkół zawodowych, techników i uczelni. Skończenie każdej publicznej szkoły zawodowej, technikum czy uczelni wyższej, musi kończyć się uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu, który jest przedmiotem nauczania deklarowanym w procesie dydaktycznym. Umożliwi to ograniczenie kosztów wejścia w życie zawodowe do minimum oraz w znacznym stopniu wyeliminuje problem „pustych” kierunków studiów, których ukończenie nie wiąże się z nabyciem przez studentów żadnych konkretnych umiejętności.

Rezultatem kształcenia będzie tytuł i prawo do wykonywania wyuczonego zawodu. Ostatecznie, szkoły będą opuszczali ludzie przygotowani do świadczenia pracy, szybciej będą wkraczali na rynek pracy i będą mogli liczyć na lepszy zarobek już na początku kariery.  Jesteśmy przekonani, że jasny i przejrzysty, system może wyeliminować całe mnóstwo anomalii społecznych, załatać dziury w zatrudnieniu specjalistów i znieść bariery ekonomiczne stawiane młodym ludziom na samym początku ich kariery – dodaje Tomasz Wróblewski.

Wprowadzenie w życie tak skonstruowanego systemu umożliwi całkowite przemodelowanie procesu edukacji w publicznych placówkach oraz wejścia absolwentów na rynek pracy. W efekcie reformy, kształcenie w szkołach zawodowych, technikach i na uczelniach będzie musiało wiązać się z większą ilością zajęć praktycznych, w pogłębionej współpracy z prywatnym sektorem przedsiębiorstw i na partnerskich zasadach z organizacjami zawodowymi. Jednocześnie w proces dostosowania edukacji do wymogów konkretnych licencji zawodowych powinny zostać zaangażowane organizacje zawodowe, które będą certyfikować i standaryzować programy nauczania.

Raport WEI “Kosztowne uprawnienia zawodowe”