KWERENDA

Wybierz jedną z 4 głównych kategorii tematycznych

Kraj aspirujący to tego, by być poważnie traktowany przez społeczność międzynarodową, „zasiadać przy stole zamiast być na karcie dań (menu)”, potrzebuje siły gospodarczej. Źródłem siły gospodarczej jest bogactwo i jego …