KWERENDA

Wybierz jedną z 4 głównych kategorii tematycznych

Kraj aspirujący to tego, by być poważnie traktowany przez społeczność międzynarodową, „zasiadać przy stole zamiast być na karcie dań (menu)”, potrzebuje siły gospodarczej. Źródłem siły gospodarczej jest bogactwo i jego …

Izrael jest jedynym państwem rozwiniętym osiągającym współczynnik dzietności nie tylko na poziomie zastępowalności pokoleń, lecz także pozwalającym na ciągły wzrost ludności (3,0). Nawet kraje islamskie słynące z wysokiej dzietności mają …