Media
List otwarty: Białoruś zasługuje na lepszą przyszłość
28.08.2020

Tomasz Wróblewski, prezes WEI, był sygnatariuszem listu otwartego do władz Białorusi, jej urzędników, doradców politycznych i sił specjalnych.