Demografia
Maluch na uczelni? Czy młodzi zdecydują się na dzieci?
01.05.2015

Studentki często studiują i mieszkają poza miejscem urodzenia, więc wsparcie rodziny w opiece nad dzieckiem jest ograniczone lub wręcz niemożliwe, toteż są skazane na korzystanie z opieki publicznej. Jednakże zwykłe żłobki są nie tylko kosztowne, ale mają również ograniczoną dostępność, na opiekunki stać zaś jedynie nielicznych. Naprzeciw owym problemom wychodzą Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we wspólnym projekcie “Maluch  na uczelni”.  Ze strony resortu nauki inicjatywa tworzenia miejsc dla dzieci przy uczelniach jest elementem programu “Przyjazna uczelnia”. Warto podkreślić, iż inicjatorem wprowadzenia żłobków na uczelnie był NZS UW, a zatem sami studenci.

Ile będzie nas kosztował program “Maluch”?

W 2015 roku na dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeznaczy z programu “Maluch” 151 mln zł. W sumie od 2011 roku na program “Maluch” Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało już 472 miliony złotych. Liczba placówek wzrosła w tym czasie aż czterokrotnie  do 2488 placówek, w których jest łącznie 71 tysięcy  miejsc. Program “Maluch 2015” będzie realizowany w jednej edycji, podzielonej po raz pierwszy na cztery moduły. Dwa pierwsze skierowane są do gmin, trzeci do przedsiębiorców i organizacji, a czwarty do uczelni.

Na założenie żłobków, klubików dziecięcych i zatrudnienie opiekunów dziennych uczelnie otrzymają w bieżącym roku 11 mln złotych z programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Do konkursu wpłynęło ponad 60 wniosków, a dofinansowanie dostały z tego 43 uczelnie (wśród nich są zarówno uczelnie publiczne jak i niepubliczne). Szczególnie duże zainteresowanie było w województwach: mazowieckim i wielkopolskim.

Zainteresowanie uczelni coraz większe

Na owych  43 uczelniach  powstanie ponad 1436  miejsc opieki dla najmłodszych, a ponad 1,3 tys. istniejących już miejsc zostanie dofinansowanych. Miejsca opieki nad maluchami powstaną m.in. na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnice Krakowskiej, Państwowej Szkole Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu, Politechnice Rzeszowskiej, Uczelni łazarskiego w Warszawie, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach czy Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży.

Ogromne zainteresowanie zakładaniem żłobków było także na takich uczelniach jak: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Politechnika Śląska, czy Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku.

Jak działa program “Maluch”?

Program “Maluch na uczelni” składa się z dwóch części. Część pierwszą stanowi moduł “Maluch na uczelni” uruchomiony w ramach resortowego programu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który przeznaczony jest dla szkół wyższych i podmiotów współpracujących z uczelniami, które prowadzą lub tworzą miejsca opieki nad dziećmi na uczelniach. W ramach tego modułu będą mogły otrzymać dofinansowanie 80% kosztów funkcjonowania działających żłobków, klubów dziecięcych lub dziennych opiekunów, z zastrzeżeniem, iż nie więcej niż 400 zł na 1 dziecko miesięcznie oraz 80% kosztów utworzenia nowego miejsca opieki, jednakże nie więcej niż 5 000 zł na 1 miejsce. Część drugą stanowią działania promocyjne na rzecz tworzenia przyjaznego rodzinie klimatu w środowisku akademickim w ramach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program przewiduje, że ze żłobków mogą korzystać pracownicy, doktoranci, studenci, a także osoby będące na umowach cywilno-prawnych. Zgodnie z programem szkoły wyższe, które nie podejmują się założenia żłobka samodzielnie mogą zlecić zapewnienie opieki nad dziećmi studentów i pracowników podmiotom zewnętrznym – fundacjom, stowarzyszeniom czy placówkom samorządowym, z którymi podpiszą stosowne umowy. Środki pozyskane z programu uczelnie mogą przeznaczyć na remont lub wyposażenie pomieszczeń, w których będą działały żłobki czy klubiki. Ponadto mogą z nich opłacić zatrudnienie opiekuna dziennego. Dofinansowanie ma pokryć także koszty naboru dzieci, szkoleń i naboru personelu, a ponadto certyfikacji i pozwoleń.

Kropla w morzu potrzeb

To ważne, aby młodzi ludzie, studenci mieli zapewnioną możliwość zakładania rodzin już w trakcie studiów. Jak widać obecna władza stara się to ułatwić – podejmuje w końcu szereg działań mających na celu zapewnienie warunków ekonomicznych ludziom młodym, jeszcze niezatrudnionym bądź bez stałego zatrudnienia do założenia rodzin.

Maja Izdebska

Fot. aut. John Spade/flickr.com/na lic. CC2.0