O Konferencji

Rosyjska agresja zburzyła globalny ład geopolityczny, zmuszając cały zachodni świat do ponownej oceny strategii surowcowej i transformacji energetycznej. Zdolność do dywersyfikacji, zabezpieczania łańcuchów dostaw i budowy wewnętrznej synergii regionalnej, są dziś istotą bezpieczeństwa i odporności państw na coraz trudniejsze do przewidzenia kryzysy społeczno-ekonomiczne. Porównawcza analiza geopolitycznych konsekwencji transformacji i energetycznych strategii narodowych pozwoli nam określić miejsce, w jakim znalazła się Polska i wskazać na możliwie najlepsze rozwiązania i wyzwania w przyszłości. 

POBIERZ RAPORT WEI

Agenda wydarzenia

9:15–9:20 – Przywitanie gości 
9:20–9:35 – Przemówienia otwierające  – Jan Szewczak, Członek Zarządu ds. Finansowych PKN ORLEN
9:35–9:50 – Key-note Speech Tomasz Wróblewski, prezes WEI
09:50–10:50 – Europejskie sankcje na rosyjską ropę. Skuteczność oddziaływania. Konsekwencje dla Polski i regionu
Moderator:
Dr Jacek Raubo, Defence24 

Paneliści:
Piotr Sabat; Członek Zarządu ds. Rozwoju PKN ORLEN
Dr Szymon Kardas; główny specjalista OSW
Daniel Czyżewski; ekspert WEI

Dariusz Matuszak; ekspert ds. energetyki

Unia Europejska wprowadza kolejne sankcje na rosyjską ropę; część z nich wejdzie w życie z początkiem 2023 r. W jakim stopniu jest to narzędzie, które uderzy w gospodarkę rosyjską? Czy Putin boi się embarga naftowego? A zarazem jakie koszty poniosą państwa unijne, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i państw regionu? Czy Putin jest w stanie przelicytować państwa zachodnie, szukając porozumienia z kartelem OPEC?

11:05–12:15 – Rynek ropy i produktów naftowych w Europie Środkowej – główne wyzwania infrastrukturalne i własnościowe

Moderator:
Daniel Czyżewski; Energetyka24 

Paneliści:
Marcin Roszkowski; Prezes Instytutu Jagiellońskiego
Piotr Maciążek; ekspert rynku energetyczno-paliwowego; szef projektu Wzielonejstrefie.pl
Dr Adam Czyżewski; główny ekonomista PKN Orlen

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie, a także tocząca się konfrontacja Rosji z Zachodem, przyspiesza zmiany rynku energetycznego w Europie. Jakie są główne wyzwania dla sektora naftowego, w tym rynku produktów naftowych, w państwach Trójmorza. Czy potrzebujemy nowych inwestycji infrastrukturalnych? Jak obecność Orlenu w Europie Środkowej, głównie na Litwie i w Czechach, wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu?

12:00–12:15 – Przerwa kawowa
 
12:15–13:15 – Przyszłość ropy naftowej i wyzwania transformacji energetycznej

Moderator:
Karol Byzdra; Energetyka 24 

Paneliści:
Jarosław Sachajko; Poseł na Sejm RP
Dr Waldemar Kozioł; Uniwersytet Warszawski
Dr Adam Czyżewski; główny ekonomista PKN Orlen
Andrzej Krajewski; publicysta, ekspert ds. energetyki

Eksperci wskazują, że popyt globalny na ropę naftową z jednej strony będzie wzrastał wraz ze wzrostem gospodarki oraz liczby ludności. Z drugiej strony mamy do czynienia z procesami transformacji energetycznej i odchodzenia od węglowodorów. Czy i jeśli tak, to w jakiej perspektywie OZE zastąpią ropę naftową? Czy za naszego życia pojawi się nieznane nam dziś paliwo przyszłości? Czy może nasze wnuki dalej będą jeździć samochodami spalinowymi? Co czeka rynek ropy naftowej w przyszłości?

13:15–14:15 – Przerwa obiadowa
14:15–15:15 – Bezpieczeństwo dostaw ropy i gazu w perspektywie małych i średnich przedsiębiorstw

Moderator:
Piotr Palutkiewicz; wiceprezes WEI

Paneliści:
Szymon Witkowski; Ekspert ZPP
Katarzyna Rumiancew; Główna analityczka WEI
Kamil Kondracki – Director of sales and trading at Elektrix

Ceny energii to jeden z głównych problemów rynku energii z perspektywy MSP w nachodzącym czasie. Choć sejm uchwalił ustawę, która ma gwarantować w 2023 roku zamrożenie cen prądu dla mikro- małych i średnich firm oraz dla tzw. podmiotów wrażliwych, tak sektor MSP będzie dalej podatny na wahania cen nośników energii jak ropa czy gaz. Jak polskie przedsiębiorstwa radzą sobie z tym ryzykiem? Równocześnie kluczowe dla firm jest także bezpieczeństwo i pewność dostaw. Czy w tym zakresie polskie przedsiębiorstwa mają się obawiać zimy? Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać w panelu.

15:15–16:15 – Miejsce ropy naftowej i gazu w nowoczesnej, wodorowo-odnawialnej gospodarce europejskiej

Moderator:
Włodzimierz Ehrenhalt, ekspert ZPP

Paneliści:
Janusz Gajowiecki, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej
Maciej Bando, Przewodniczący Rady Programowej OZE Power
Bogdan Pilch, Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska
Tomasz Jarmicki, Dyrektor Departamentu Badań i Innowacji PGNIG, GRUPA PKN ORLEN
Tomasz Surma, dyrektor ds. regulacji i relacji publicznych Veolia Energia Polska S.A.

Celem panelu jest wskazanie i opisanie roli ropy naftowej i gazu jako paliw przejściowych w dochodzeniu do elektryfikacji polskiej gospodarki. Zastanowimy się, jakie jest miejsce ropy naftowej i gazu w nowoczesnej, wodorowo – odnawialnej gospodarce europejskiej. Poddamy analizie, czy w obliczu obecnego kryzysu energetyka gazowa nadal jest rozwiązaniem dla stabilizacji pracy odnawialnych źródeł energii. Zaproszeni goście zrewidują obecne polskie realia współpracy między różnymi źródłami energii i ich zależność w przyszłości.

16:20–16:30 – Zakończeni

 

REJESTRACJA:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz otrzymanie potwierdzenia.

Formularz rejestracyjny znajduje się TUTAJ.

PRELEGENCI

Adam eberhardt

wiceprezes wei

tomasz wróblewski

prezes wei

daniel czyżewski

ekspert energetyka 24

piotr palutkiewicz

wiceprezes wei

Maciej Bando

prezes Urzędu Regulacji Energetyki w latach 2014-2019

Janusz Gajowiecki

Prezes Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Bogdan Pilch

Dyrektor Generalny Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska

Marcin Roszkowski

prezes Instytutu Jagiellońskiego

Włodzimierz Ehrenhalt

Ekspert ZPP

Arkadiusz Sekściński

PGNiG SA, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju

Jan Szewczak

Członek Zarządu ds. Finansowych; PKN oRLEN

pIOTR SABAT

Członek Zarządu ds. Rozwoju; PKN ORLEN

Jacek Raubo

Redaktor Defence24

DARIUSZ MATUSZAK

EKSPERT DS. KOMUNIKACJI

pIOTR maciążek

ekspert rynku energetyczno-paliwowego

andrzej krajewski

specjalista ds. energetyki

kamil kondracki

Director of Sales and Trading at ELEKTRIX

Tomasz Surma

Regulatory and Public Affairs Director at Veolia Poland

Dr ADam Czyżewski

główny ekonomista PKN ORLEN

sZYMON KARDAS

GŁÓWNY SPECJALISTA OSW

wALDEMAR KOZIOŁ

Centrum Badań nad Transformacją Energetyczną, Mobilnością i Zmianami Klimatu WZ UW

JAROSŁAW SACHAJKO

POSEŁ NA SEJM RP

KAROL BYZDRA

ENERGETYKA 24

PARTNERZY

Partnerem konferencji jest PKN ORLEN (www.orlen.pl/pl)