Gospodarka
O akcyzie na papierosy elektroniczne
02.08.2017

Papieros elektroniczny to urządzenie i płyn, który w tym urządzeniu jest podgrzewany. Płyny do e-papierosów są całkowicie różne od wyrobów tytoniowych, bo nie zawierają tytoniu, a często nawet nikotyny.

Kilka tygodni temu został opublikowany projekt ustawy z 14 czerwca 2017 o zmianie ustawy o podatku akcyzowym. Jego głównym celem jest wprowadzenie akcyzy na nowatorskie wyroby tytoniowe oraz na płyny do papierosów elektronicznych. Proponowana w projekcie stawka akcyzy na płyny do e-papierosów to 0,70zł / 1mililitr. Podatek w takiej wysokości zniszczy legalny rynek, przenosząc większość konsumpcji do szarej strefy, doprowadzi do bankructwa wiele przedsiębiorstw i utraty pracy nawet przez tysiące ludzi.

Należy zwrócić uwagę, że dla papierosów elektronicznych, jest to już druga fundamentalna zmiana legislacyjna przeprowadzana w bardzo krótkim czasie. Niedawno implementowano tzw. dyrektywę tytoniową, która nałożyła na branżę, składającą się z ponad 100 głównie małych i średnich przedsiębiorstw i dającą zatrudnienie kilku tysiącom osób, szereg nowych obowiązków i obostrzeń. Zakazano m.in. sprzedaży płynów przez Internet oraz wprowadzono obowiązek kosztownej rejestracji każdego produktu wchodzącego na rynek. Producenci i dystrybutorzy musieli dostosować się do nowych warunków, jednak wciąż nie można stwierdzić, jaki dokładnie będzie wpływ tych regulacji – bardziej restrykcyjnych, niż wymagania zawarte w dyrektywie – na rynek.

Już teraz wiemy, że niektóre z nowych przepisów są bez trudu omijane. Szczególnie słabe jest egzekwowanie przepisów w obszarze zabezpieczenia legalnego rynku przed wyrobami wprowadzanymi w sposób nielegalny.

Władze nie zaczęły zatem jeszcze skutecznie egzekwować nowo wprowadzonych przepisów, a prawodawca już zdecydował się stworzyć projekt ustawy, który ponownie wprowadza bardzo daleko idące zmiany na rynku, a mianowicie opodatkowanie płynów do e-papierosów akcyzą.

UE nie harmonizuje podejścia do zagadnienia. Innymi słowy, państwa członkowskie same decydują o tym, czy chcą wprowadzić akcyzę na elektroniczne papierosy, czy nie. Na razie, bez sukcesów, zrobiło to dziewięć krajów. Dwa z nich tj. Włochy i Portugalia odniosły druzgocącą porażkę. Jeśli polski ustawodawca zdecyduje się na opodatkowanie liquidów akcyzą – choć z dostępnych danych wynika, że na rozwiązaniu takim państwo nie może zbyt wiele zyskać, a może sporo stracić – to powinien uczynić to w sposób umiarkowany, tak żeby nie uderzać ponownie w branżę, która dopiero dostosowuje się do nowych uwarunkowań regulacyjnych. Niestety, projektodawca nie poszedł tą drogą – zamiast tego zaproponował niemożliwą do zaakceptowania stawkę akcyzy, nie bacząc na społeczne i rynkowe skutki takiego rozwiązania, mimo że – jak wynika z OSR – jest ich świadomy.

W zakończonych 12 lipca konsultacjach publicznych, wzięło udział ponad 80 podmiotów i zgłosiło uwagi do projektu ustawy akcyzowej, prosząc głównie o dostosowanie stawki do realiów polskiego rynku. Tak duża liczba zgłoszeń nie dziwi, bo przedsiębiorstwa z branży e-papierosowej walczą o przetrwanie. Wiedzą bowiem, że proponowana akcyza oznacza czterokrotną podwyżkę cen, czego rynek nie wytrzyma. Szara strefa, ze względu na specyfikę produktu, czyli małą objętość i skład obejmujący ogólnie dostępne komponenty jak glikol czy gliceryna, rozwinie się bardzo szybko i na dużą skalę. Istnieją zatem wszelkie obawy przed powtórzeniem w Polsce bolesnego scenariusza jaki już zmaterializował się we Włoszech i Portugalii.

Pozostaje mieć nadzieję, że prawodawca nie pozostanie głuchy na głos branży, tak jak głuche na głos branży było Ministerstwo Finansów, które w latach 2011-2014 mocno podnosiło akcyzę na zwykłe papierosy, czym doprowadziło do zapaści legalnego rynku, rozkwitu szarej strefy i spadku wpływów budżetowych.

Akcyza na płyny w wysokości 0,70zł / 1ml doprowadzi do zniszczenia branży, nie da ani projektowanych wpływów do budżetu, ani kontroli nad rynkiem, gdyż ten znajdzie się poza legalnym obrotem. W kolejnych tygodniach przedstawimy więcej informacji na ten temat.