Karol Szymański

Współpracownik Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Realizuje doktorat w obszarze wynagradzania pracowników. Obszary jego specjalizacji to m.in. efektywne wykorzystanie i dopasowanie świadczeń pozapłacowych do potrzeb pracowników. Od kilku lat pracuje w branży doradczej, głównie na rzecz przedsiębiorstw i instytucji z sektora ochrony zdrowia, administracji publicznej, edukacji, IT/TELECOM. Autor kilkudziesięciu raportów, publikacji i artykułów z zakresu zarządzania.

Social media

Wpisy autora