Krzysztof Piech

Dyrektor Centrum Technologii Blockchain. Absolwent Wydziału Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1998). Doktoryzował się w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2002). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale  Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2016). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University. Od 2016 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Social media

Wpisy autora

[RAPORT] Bilans Otwarcia 2021

Przedstawiamy kolejny, siódmy raport z serii „Bilans Otwarcia – Warsaw Enterprise Institute”, w którym diagnozujemy stopień rozwoju gospodarczego Polski na tle innych państw Europy, zadając

Bilans Otwarcia 2020

Przedstawiamy kolejny, szósty raport z serii Bilans Otwarcia – Warsaw Enterprise Institute. Podobnie jak w poprzednich latach oceniamy kondycji gospodarczą Polski i dynamikę jej rozwoju

Bilans otwarcia 2019

Już po raz piąty przedstawiamy Bilans Otwarcia – Warsaw Enterprise Institute. Tym razem nie skupiamy się jedynie na ujęciu jednorocznym, gdyż ze względu na wcześniejszą