Krzysztof Piech

Dyrektor Centrum Technologii Blockchain. Absolwent Wydziału Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (1998). Doktoryzował się w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2002). Uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale  Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (2016). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University. Od 2016 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Social media

Wpisy autora

Rynek kryptowalut w dobie wojny na Ukrainie

Tezy artykułu: Rozmiary rynku kryptowalut nie są duże w porównaniu do tradycyjnych rynków finansowych, ale cechuje się on dużą dynamiką. Wojna na Ukrainie miała niewielki