Krzysztof Winkler

Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej. Dysertację doktorską napisał o roli doktryny Splendid Isolation w brytyjskiej polityce zagranicznej. Członek założyciel Grupy Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych Britannia. Zajmuje się naukowo geopolityką, szczególnie anglosaską, brytyjską polityką zagraniczną i ekonomiczną, dewolucją, kwestiami związanymi z układem sił na świecie, zagadnieniami bezpieczeństwa militarnego i gospodarczego, integracją europejską, amerykańską polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa.

Social media

Wpisy autora

Japonia wobec rywalizacji mocarstw

Zwiększenie budżetu wojskowego do 2 proc. PKB – w przypadku zrealizowania tego planu Japonia zajmie trzecie miejsce po USA i Chinach pod względem wydatków wojskowych

Tik Tok ograniczony w kolejnych krajach

– Rządy amerykańskie i kanadyjskie nie pozwalają na komputerach należących do rządu instalować aplikacji Tik Tok. Nie wszyscy jednak wiedzą, że są dwie wersje Tik