Krzysztof Winkler

Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej. Dysertację doktorską napisał o roli doktryny Splendid Isolation w brytyjskiej polityce zagranicznej. Członek założyciel Grupy Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych Britannia. Zajmuje się naukowo geopolityką, szczególnie anglosaską, brytyjską polityką zagraniczną i ekonomiczną, dewolucją, kwestiami związanymi z układem sił na świecie, zagadnieniami bezpieczeństwa militarnego i gospodarczego, integracją europejską, amerykańską polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa.

Social media

Wpisy autora

Jak Izrael odpowie na atak Iranu?

–  Odwet Iranu był bardzo specyficzny, ponieważ Irańczycy już 7 kwietnia podali do wiadomości swoim sąsiadom, że coś takiego jest planowane. Zasygnalizowano ten atak i