Krzysztof Winkler

Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej. Dysertację doktorską napisał o roli doktryny Splendid Isolation w brytyjskiej polityce zagranicznej. Członek założyciel Grupy Brytyjskich Studiów Społeczno-Politycznych Britannia. Zajmuje się naukowo geopolityką, szczególnie anglosaską, brytyjską polityką zagraniczną i ekonomiczną, dewolucją, kwestiami związanymi z układem sił na świecie, zagadnieniami bezpieczeństwa militarnego i gospodarczego, integracją europejską, amerykańską polityką zagraniczną i polityką bezpieczeństwa.

Social media

Wpisy autora

Znaczenie militarne CPK

–  Znaczenie militarne CPK jest takie, że ma ono pozwolić nam przyjąć dużą ilość wsparcia sojuszniczego, głównie amerykańskiego, jeszcze zanim działania wojenne się zaczną –