Marek Radzikowski

Doktor ekonomii, adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej Handlowej.

W 2003 r. z wyróżnieniem ukończył studia magisterskie w SGH na kierunku finanse i bankowość, a następnie studia MBA w ramach programu The Community of European Management Schools (CEMS). Studiował w departamencie ekonomii Massachussetts Institute of Technology (MIT) w Cambridge (pod opieką prof. Oliviera Blancharda) i na Uniwersytecie Erazma w Rotterdam School of Management. Jest stypendystą Fulbrighta, programu Socrates-Erasmus, ministra edukacji narodowej, a także Dr Ireny Eris. Otrzymał m.in. nagrody i wyróżnienia prezydenta Warszawy, Top Ten i Europrimus.

W latach 2008-13 był szefem gabinetu politycznego (szefem doradców) wicepremiera i ministra finansów Jacka Rostowskiego. Jako stały członek posiedzeń kierownictwa MF pracował m.in. nad reformami gospodarczymi (np. deregulacją i wprowadzeniem reguły wydatkowej), zajmował się ekonomiczną analizą prawa mającą na celu wykrywanie i poprawianie szkodliwych projektów i regulacji oraz opracowywaniem analiz ekonomiczno-społecznych. Wcześniej współtworzył Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) jako wicedyrektor działu analitycznego i zastępca głównego ekonomisty. Pracował także w Narodowym Banku Polskim jako starszy ekonomista, asystent ekonomiczny prezesa NBP Leszka Balcerowicza i sekretarz Rady Makroekonomicznej. Był również konsultantem i liderem projektów usprawniających procesy zarządzania w prywatnych firmach.

Social media

Wpisy autora

Finanse w pandemii. Droga wyjścia

Chroniczny deficyt finansów publicznych jest jednym z głównych problemów gospodarczych Polski. Celem niniejszego raportu jest przedstawienie optymalnej drogi wyjścia z tego deficytu.