MICHAŁ ŁUCZEWSKI

Dr hab., socjolog, wykładowca na Wydziale Socjologii UW, psycholog ze specjalizacją „Wspieranie rozwoju osobowości”. Jego naukowe zainteresowania dotyczą ruchów społecznych, moralności, solidarności, związków nauk społecznych z filozofią i teologią. Fulbright Fellow na Uniwersytecie Columbia, Józef Tischner Fellow w Instytucie Nauk o Człowieku, członek zarządu Fundacji Polska Wielki Projekt, menedżer kultury, autor filmów dokumentalnych (ostatnio „Klucz do Wojtyły według Łuczewskiego”). Opublikował książki: „Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej” (Toruń 2012), która otrzymała nagrody im. Stanisława Ossowskiego dla najlepszej książki socjologicznej i im. ks. Józefa Tischnera dla najlepszej polskiej książki w dziedzinie humanistyki, „Wartość krajobrazu” (Warszawa 2011), „Solidarity Step by Step” (Warszawa 2015) i „Kapitał moralny. Polityki historyczne w późnej nowoczesności” (Kraków 2017).

Social media

Wpisy autora

Wirus społeczny. O konflikcie społecznym w pandemii

„Epidemia COVID-19 doprowadziła do największego globalnego kryzysu ostatnich dekad i do bezprecedensowego wrzenia naszych społeczeństw. Jednocześnie przyspieszyła ona proces przejścia naszego świata do późnej fazy