Piotr Koryś

Doktor nauk ekonomicznych, historyk gospodarczy, adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, w r.a. 2016/17 – Bronisław Geremek Visiting Fellow w Instytucie Nauk o Człowieku w Wiedniu.  Zajmuje się badaniem historii polskich modernizacji, trajektorii rozwoju gospodarczego ziem polskich i Europy Środkowej, a także wpływem słabej instytucjonalizacji oraz patologii gospodarczych (jak korupcja) na rozwój gospodarczy. Współpracuje z Instytutem Studiów Społecznych UW, gdzie zasiada w Radzie Naukowej. Jest także członkiem Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami. Należy do grona ekspertów Instytutu Sobieskiego.

Social media

Wpisy autora