Piotr Rosik

Zastępca redaktora naczelnego portalu Strefa Inwestorów, publicysta m.in. Obserwatora Finansowego. W latach 2014–2016 redaktor naczelny dwutygodnika „Pieniądze&Inwestycje” oraz redaktor prowadzący portalu Serwis Inwestora. Wcześniej także w „Gazecie Giełdy Parkiet” oraz „Rzeczpospolitej” i „Dzienniku Gazecie Prawnej”. Specjalizuje się w tematyce rynku kapitałowego. Absolwent politologii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z ekonomii (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN) i zarządzania (Akademia Menedżerska SGH) oraz inwestowania (Akademia Profesjonalnego Inwestowania SGH).

Social media

Wpisy autora

Quo vadis, pecunia?

Nadchodzą wielkie zmiany w światowych finansach, które będą miały przełożenie i na życie gospodarcze, i społeczne oraz na politykę. Nowe technologie przekształcą pieniądz nieodwracalnie, ale

Czekając na praworządność

Nawet po ewentualnym zwycięstwie dzisiejszej opozycji, nie dojdzie do „przywrócenia” praworządności, bo jej nigdy w III RP nie było, w takim znaczeniu, jakie pojęciu temu