Szymon Witkowski

Magister prawa, magister administracji, absolwent studiów doktoranckich Szkoły Głównej Handlowej z zakresu nauk ekonomicznych. Absolwent aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie, w 2022 r. zdał egzamin radcowski. W przeszłości współpracował zarówno z biznesem, ośrodkami naukowymi, jak i instytucjami kultury. Współpracował także z licznymi NGO promującymi wiedzę i postawy z zakresu ekonomii i wolnego rynku. Jest autorem licznych raportów, analiz i komentarzy prawnych oraz gospodarczych. Obecnie prowadzi własną działalność prawniczą i współpracuje ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, gdzie zajmuje się analizami prawnymi i gospodarczymi.

Social media

Wpisy autora

Ekologia, motoryzacja i upadek europejskiej gospodarki

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych tematów ostatnich miesięcy w Warszawie jest wprowadzenie „Strefy Czystego Transportu”. Tymczasem nawet prezydent miasta stołecznego jeździ starym dieslem i zapytany, czy

Zapotrzebowanie na pracę na polskim rynku

Bezrobocie w Polsce według GUS wynosi 5,5 proc., zaś według Eurostatu 3 proc. i jest to drugi najniższy wskaźnik w całej Unii Europejskiej. Polska gospodarka