wiktor wojciechowski

Adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizuje się w zagadnieniach z obszaru reform rynku pracy, rynku produktów, reform fiskalnych oraz instytucjonalnych determinant wzrostu gospodarki. W latach 2011–2018 był głównym ekonomistą Plus Banku S.A., związany z fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju, gdzie w latach 2010–2011 był głównym ekonomistą. W latach 2004–2008 pracował w Narodowym Banku Polskim, gdzie kierował zespołem ds. badań rynku pracy w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych. Były wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich. Dwukrotny laureat konku

Social media

Wpisy autora