Władze

ZARZĄD WEI

RADA FUNDACJI

Cezary Kaźmierczak

Przewodniczący Rady Fundacji

Piotr Małecki

Wiceprzewodniczący Rady Fundacji

Marcin Nowacki

Członek Rady Fundacji

Mariusz Pawlak

Członek Rady Fundacji