Bezpieczeństwo
PLAN TUSKA DRAŻNI ROSJĘ
27.04.2014
Rosja Tusk

Komisarz UE ds. energii Guenther Oettinger po rozmowach w Warszawie w trójkącie UE – Rosja – Ukraina zgodził się z polskimi postulatami, by Unia negocjowała z Rosją jednolitą cenę gazu. Opowiedział się także za pełną dywersyfikacją dostaw surowców energetycznych, nowymi kierunkami ich pozyskiwania, paneuropejską infrastrukturą gazową, zwiększeniem wydobycia własnego, eksploatacją gazu łupkowego. Jego zdaniem unia energetyczna powinna obejmować także Ukrainę, Gruzję i Bałkany zachodnie.

Gdyby tak ambitny plan miał być naprawdę realizowany, byłby to cios w interesy rosyjskie dużo groźniejszy niż wszelkie sankcje personalne. Trzeba jednak będzie się liczyć z oporem wpływowych państw UE, głównie Niemiec, które kupują w Rosji duże ilości gazu i wolałyby same negocjować warunki i cenę ich dostaw. Także Rosja będzie torpedować unię energetyczną kusząc poszczególne kraje zniżkami, specjalnymi warunkami, wreszcie udziałami w eksploatacji pól gazowych.

Oznacza to, iż unia energetyczna w tak szerokim zamyśle, jak przedstawił to Oettinger raczej nie powstanie, jednak Komisja Europejska wraz z Polską mają szansę  przeforsować unijne wsparcie dla budowy gazowych interkonektorów tworzących wspólną sieć przesyłową, portów LNG, magazynów gazu, a nawet niskoemisyjnych elektrowni węglowych. Każdy taki ruch warty jest zachodu, bo osłabi Rosję, a wzmocni europejską, w tym polską, niezależność energetyczną.

Andrzej Talaga

Fot. flickr /na lic.cc by-sa 2.0