Państwo i Prawo
Plusy Ujemne: VAT dalej 23%
04.01.2019

Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – podpisana dnia 18 grudnia 2018 r., weszła w życie 1 stycznia

 

Polityk odpowiedzialny za ustawę: Teresa Czerwińska

Ministerstwo: Finansów

Opis ustawy: Ustawa ustalająca stawki podatku VAT (utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie)

Ocena WEI: szkodliwa (2/5)

Plusy:

+ Stworzenie kryteriów, przy spełnieniu których VAT zostanie obniżony (relacja PKB do dług oraz sumy corocznych różnic pomiędzy wartością relacji wyniku nominalnego do produktu krajowego brutto oraz poziomem średniookresowego celu budżetowego)

Minusy:

– Złamanie obietnicy wyborczej obniżenia podstawowej stawki VAT z 23% do 22%

– Utrzymanie aż czterech stawek podatku VAT

 

Zapraszamy do odwiedzenia naszego portalu Plusy Ujemne