Media
Polska wnosi do Unii twardą siłę
28.06.2017

Anrzej Talaga w Rzeczpospolitej o polskim udziale w europejskiej obronności.