Projekty
Defence Desk
29.04.2014

Jednym z obszarów naszych kompetencji jest obrona narodowa. Uczestniczymy w debacie publicznej na ten temat, przygotowujemy opracowania, ekspertyzy, analizy i raporty, organizujemy spotkania i konferencje.

Organizowane przez nas spotkania, w zależności od tematyki, mają charakter zamknięty, bądź otwarty. Współorganizatorem naszych wydarzeń w tym obszarze jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Defence Desk prowadzi serwis Przemysł Zbrojeniowy