Dzień Męczeństwa Kresowian
22.02.2018

Środowisko Warsaw Enterprise Institute dąży do ustanowienia dnia 11 sierpnia jako Dnia Męczeństwa Kresowian. Celem naszego projektu jest dotarcie z kompendium wiedzy na temat męczeństwa Kresów do możliwie szerokiego kręgu czytelników