Projekty
Indeks Wolności Gospodarczej
05.05.2014

Wskaźnik wolności gospodarczej w Polsce wyniósł 68,3 pkt, co plasuje nasz kraj na 45 miejscu w rankingu światowym i 21 pozycji w zestawieniu regionalnym. Tak wynika z Indeksu Wolności 2017 Heritage Foundation i Wall Street Journal, który w środę 15 lutego zaprezentowała fundacja Warsaw Enterprise Institute, wyłączny polski partner światowego raportu. Celem Indeksu jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej. Według tegorocznej edycji Polska pozostaje w grupie państw „umiarkowanie wolnych”.

Indeks Wolności Gospodarczej wydany przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal został opublikowany w Polsce przy pomocy strategicznego partnera jakim jest Warsaw Enterprise Institute.
Od 20 lat fundacja The Heritage oraz The Wall Street Journal dostarczają ekonomiczne dane na temat wolności
i dobrobytu.
Na Indeks Wolności Gospodarczej składają się takie elementy jak: wolność gospodarcza, fiskalna, finansowa, monetarna, inwestycji, handlu oraz wydatki publiczne i prawo własności.

Kontakt:

Mateusz Gilewski

m.gilewski@wei.org.pl