Projekty
Plusy Ujemne
22.12.2017

Portal, na którym oceniamy istotne zmiany i nowości legislacyjne. Na portalu zajmujmy się tylko tymi aktami, które już weszły w życia i które uznajemy za kluczowe z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej

http://plusyujemne.pl/