Raport Otwarcia – Bilans Roku
22.02.2018

Od kilku lat, na koniec roku, Warsaw Enterprise Institute przygotowuje raport, którego celem jest ocena realnego rozwój Polski, wyrażonego trzema wskaźnikami: tempem w jakim doganiamy najwyżej rozwinięte społeczeństwa Europy, zagrożeniem kryzysem nadmiernego zadłużenia oraz atrakcyjnością Polski jako miejsca do pracy i zakładania rodziny