The Warsaw Network
22.02.2018

The Warsaw Network to projekt WEI, którego celem jest budowa sieci wolnorynkowych think-tanków na obszarze krajów postkomunistycznych. W ramach TWN propagujemy rozwój wolnego rynku oraz wymianę doświadczeń w zakresie reform gospodarczych oraz procesu transformacji ustrojowej