Zobacz, czym jeszcze się zajmujemy.

The Warsaw Network

The Warsaw Network to projekt WEI, którego celem jest budowa sieci wolnorynkowych think-tanków na obszarze krajów postkomunistycznych. W ramach TWN propagujemy rozwój wolnego rynku oraz wymianę doświadczeń w zakresie reform gospodarczych oraz procesu transformacji ustrojowej

Agenda Polska

Warsaw Enterprise Institute oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców prowadzą Program Agenda Polska. Jego celem jest przygotowywanie strategii rozwoju Polski, rozwiązań systemowych i punktowej naprawy prawa

Plusy Ujemne

Portal, na którym oceniamy istotne zmiany i nowości legislacyjne. Analizujemy akta, które już weszły w życia i które uznajemy za kluczowe z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej lub funkcjonowania państwa. Celem jest próba zobiektywizowania oceny jakości legislacyjnej oraz wiarygodna informacja o wchodzących w życie przepisach prawa

Obiecanki Cacanki

Serwis obietnic wyborczych. Oceniamy i weryfikujemy poziom obietnic wyborczych poszczególnych decydentów politycznych w wybranych obszarach. Monitoring: co obiecywali, a co zrobili

Indeks Wolności Gospodarczej

Indeks Wolności Gospodarczej jest najbardziej prestiżowym raportem o wolności gospodarczej na świecie. Od ponad 20 lat fundacja The Heritage oraz The Wall Street Journal dostarczają ekonomiczne dane na temat wolności i dobrobytu. Celem Indeksu jest ranking państw i ocena polityki ich rządów pod kątem wolności gospodarczej. WEI jest wyłącznym partnerem tego projektu na region CEE

Raport Otwarcia – Bilans Roku

Od kilku lat, na koniec roku, Warsaw Enterprise Institute przygotowuje raport, którego celem jest ocena realnego rozwój Polski, wyrażonego trzema wskaźnikami: tempem w jakim doganiamy najwyżej rozwinięte społeczeństwa Europy, zagrożeniem kryzysem nadmiernego zadłużenia oraz atrakcyjnością Polski jako miejsca do pracy i zakładania rodziny

Świetlica Wolności

Świetlica Wolności to miejsce przeznaczone na spotkania, wykłady i panele. Stworzone z myślą o konserwatywnej, zdroworozsądkowej młodzieży oraz organizacjach młodzieżowych, którym przyświecają podobne idee. Świetlica to miejsce formacyjne. Naszą ambicją jest, żeby wyszło z niego co najmniej kilku ministrów, rzesza menedżerów sektora publicznego i przedsiębiorców, a może nawet jakiś Premier! Lokal znajduje się w ścisłym centrum Warszawy, przy ulicy Nowy Świat 6/12

Wolność w Remoncie

Cotygodniowy program videopodcast śledzący aktualne trendy i wydarzenia w polskiej i światowej gospodarce, polityce czy stosunkach międzynarodowych. W roli głównej Tomasz Wróblewski. Dostępny na kanale YouTube oraz w wersji audio na iTunes oraz Spotify

Zeszyty Gospodarcze

Zeszyty Gospodarcze prezentują kompleksowo najważniejsze w naszym przekonaniu zagadnienia prawno-gospodarcze. W ramach serii planujemy przedstawiać węzłowe problemy polskiej gospodarki, omawiać różne punkty widzenia, a także proponować konkretne rozwiązania i rekomendacje. Każdy Zeszyt poświęcony jest innemu tematowi.

Filary Odbudowy Polski

Chcemy wykorzystać dzisiejsze zjawiska związane z sytuacją pandemii na przeprowadzenie gruntownych reform prawa gospodarczego, systemu podatkowego, emerytalnego, sądownictwa, rynku pracy, na zapewnienie powszechnego dostępu do Internetu czy zmierzenie się z problemami demograficznymi.

Warsaw Coalition Meeting

Cykliczne spotkania środowisk wolnościowych w Warszawie. Celami spotkań są: wymiana informacji o działaniach podejmowanych przez uczestników Koalicji oraz pozyskiwanie partnerów do wybranych projektów

Dzień Męczeństwa Kresowian

Środowisko Warsaw Enterprise Institute dąży do ustanowienia dnia 11 sierpnia jako Dnia Męczeństwa Kresowian. Celem naszego projektu jest dotarcie z kompendium wiedzy na temat męczeństwa Kresów do możliwie szerokiego kręgu czytelników

Okiem Bastiata

Tylko wprawne oko dostrzega to, co najważniejsze w gospodarce, społeczeństwie i polityce. I ta prawda jednak nie jest oczywista. Zwrócił na nią uwagę i opisał w eseju „Co widać i czego nie widać” Claude Frédéric Bastiat, XIX-wieczny francuski ekonomista i polityk. Spostrzeżenia Bastiata warto przypominać zwłaszcza dzisiaj, gdy chcący zbawiać świat politycy nie rozumieją, że ich działania mają nieprzewidziane, często negatywne konsekwencje – tłumaczy Sebastian Stodolak, autor cyklu rozmów z naukowcami, intelektualistami i aktywistami wolnościowymi.

Kufel Odpowiedzi

Kufel Odpowiedzi to cykl 10 filmów, w których podnosimy aktualne problemy dotyczące polskiego życia gospodarczego. Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie jakości debaty publicznej poprzez promocję zdroworozsądkowego podejścia do kwestii związanych z polityką gospodarczą.