Wyszukaj

Ocena

Ocena
USTAWA o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Autor

Ministerstwo

Ustawa

Ocena

Adam Niedzielski
Ministerstwo Finansów
USTAWA o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
2020-11-28
5/5
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Autor

Ministerstwo

Ustawa

Ocena

Marek Niedużak
Ministerstwo Rozwoju
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
2019-07-31
4/5
Estoński CIT

Autor

Ministerstwo

Ustawa

Ocena

Adam Niedzielski
Ministerstwo Finansów
Estoński CIT
2020-11-28
1/5

Przegląd legislacyjny

Czy polskie prawo sprzyja dronom? Przegląd legislacyjny WEI

Czy polskie prawo sprzyja dronom? Przegląd legislacyjny WEI

Zaproszeni eksperci dyskutowali wokół rynku dronów oraz wpływu polskiego i europejskiego prawa na rozwój branży bezzałogowych statków powietrznych w Polsce.
Zamówienia publiczne w świetle COVID-19. Przegląd legislacyjny WEI

Zamówienia publiczne w świetle COVID-19. Przegląd legislacyjny WEI

Tym razem zaproszeni eksperci dyskutowali wokół zamówień publicznych oraz wyzwań stojących przed uczestnikami rynku wobec nowej post-pandemicznej rzeczywistości.