Ideą projektu jest analiza obietnic wyborczych polityków – obecnych rządzących, na czele z premierem i prezydentem. Nasza ocena ma dwustopniowy charakter; obejmuje zarówno analizę i ocenę jakości oraz zasadności obietnic wyborczy, jak i poziom ich realizacji. Przyglądamy się sposobom oraz jakości procesu legislacyjnego wdrażania obietnic wyborczych, które uznajemy za kluczowe z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania państwa.