Ideą projektu jest analiza obietnic wyborczych polityków - obecnej klasy rządzącej z premierem i prezydentem na czele. Nasza ocena ma charakter dwustopniowy; obejmuje analizę i ocenę jakości, i zasadności obietnic wyborczych oraz stopnia ich realizacji. Przyglądamy się sposobowi i jakości procesu legislacyjnego realizacji obietnic wyborczych, które uważamy za kluczowe z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania państwa.