Plusy Ujemne – Monitoring polskiej legislacji

Projekt, w którym na bieżąco oceniamy istotne zmiany i nowości legislacyjne. Analizujemy akta, które już weszły w życie i które uznajemy za kluczowe z punktu widzenia otoczenia prawno-instytucjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej i rozwoju gospodarczego Polski.

Celem projektu jest próba zobiektywizowania oceny jakości legislacyjnej oraz wiarygodna informacja o wchodzących w życie przepisach.

W ramach projektu prowadzimy ocenę i analizę ustaw oraz organizujemy cykliczne spotkania ekspertów pt. Przegląd Legislacyjny WEI. W naszych spotkaniach wzięło udział ok. 140 przedstawicieli administracji, biznesu, środowiska akademickiego oraz pozarządowego.

Nasze analizy ustaw

USTAWA o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw

Autor

Ministerstwo

Ustawa

Ocena

Adam Niedzielski
Ministerstwo Finansów
USTAWA o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw
2020-11-28
5/5
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Autor

Ministerstwo

Ustawa

Ocena

Marek Niedużak
Ministerstwo Rozwoju
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych
2019-07-31
4/5
Estoński CIT

Autor

Ministerstwo

Ustawa

Ocena

Adam Niedzielski
Ministerstwo Finansów
Estoński CIT
2020-11-28
1/5
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

Autor

Ministerstwo

Ustawa

Ocena

Tadeusz Kościński
Ministerstwo Finansów
Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych
2020-12-17
5/5
SLIM VAT

Autor

Ministerstwo

Ustawa

Ocena

Tadeusz Kościński
Ministerstwo Finansów
SLIM VAT
2020-11-27
4/5

Przegląd legislacyjny

Czy polskie prawo sprzyja dronom? Przegląd legislacyjny WEI

Czy polskie prawo sprzyja dronom? Przegląd legislacyjny WEI

Zaproszeni eksperci dyskutowali wokół rynku dronów oraz wpływu polskiego i europejskiego prawa na rozwój branży bezzałogowych statków powietrznych w Polsce.
Zamówienia publiczne w świetle COVID-19. Przegląd legislacyjny WEI

Zamówienia publiczne w świetle COVID-19. Przegląd legislacyjny WEI

Tym razem zaproszeni eksperci dyskutowali wokół zamówień publicznych oraz wyzwań stojących przed uczestnikami rynku wobec nowej post-pandemicznej rzeczywistości.