Projekt Poczet Przedsiębiorców Polskich

Projekt zakłada stworzenie cyklu 10 filmów na podstawie książki „Poczet Przedsiębiorców Polskich” wydawnictwa WEI. Każdy odcinek opowiadać będzie historię osoby wpisaną na stałe w polską historię budowania naszej przedsiębiorczości.

Duma, wiara i talent – opowieść o Michale Piotrze Radziwill

Michał Piotr Radziwiłł urodził się w 1853 r. w wołyńskich dobrach Szapanów. Wykształcenie uzyskał na katolickim uniwersytecie w belgijskim mieście Louvain. Po ukończeniu uczelni wrócił do ojczyzny i zajął się majątkiem w Nieborowie. Po latach zaniedbań ze strony Zygmunta Radziwiłła, który to przejął go od generała Michale Gedeonie Radziwille, mocno je zadłużył i stopniowo wyprzedawał zgromadzone przez przodków dzieła sztuki, książki i cenne pamiątki. Książę w 1879 r. postanowił rozstać się z uszczuplonym majątkiem i sprzedać go Michałowi Piotrowi. Ten nie szczędził grosza na odbudowę i rozwijanie działalności. Uzupełniał z biegiem czasu księgozbiór, odkupił Arkadi, a nawet założył manufakturę mebli oraz majoliki. Sklepy z produktami książęcego zakładu powstały w Warszawie, Kijowie i Petersburgu.

➖ Zapraszamy do wypełnienia ankiety po obejrzeniu filmu, badającą ocenę filmów. Jest ona dostępna TUTAJ.

➖ Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

➖ Patronem cyklu jest Żabka Sp. z o.o.

LEWIATAN — w obronie wolnego rynku. Opowieść o Andrzeju Wierzbickim

Andrzej Wierzbicki urodził się w 1877 roku w Chawie w gubernii tambowskiej, położonej w centralnej Rosji. Ukończył IV Gimnazjum w Warszawie, następnie podjął studia w Petersburskim Państwowym Instytucie Technologicznym. W Petersburgu był współorganizatorem i działaczem koła „Zetu” (tajnego Związku Młodzieży Polskiej). W latach 1903–1912 pracował jako inżynier Rosyjskiego Towarzystwa Dróg Elektrycznych i Oświetlenia Elektrycznego, jednocześnie pełniąc funkcję sekretarza, wiceprezesa Oddziału Mechanicznego i członka Rady Towarzystwa Fabrykantów w Petersburgu. W 1912 roku przyjął stanowisko dyrektora Towarzystwa Przemysłowców Królestwa Polskiego i przeniósł się z rodziną z Petersburga do Warszawy. Po uzyskaniu niepodległości dyrektor naczelny, później zaś prezes Centralnego Związku Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów Lewiatan, który uzyskał przydomek ,,Lewiatan”.

➖ Zapraszamy do wypełnienia ankiety po obejrzeniu filmu, badającą ocenę filmów tutaj

➖ Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

➖ Patronem cyklu jest Żabka Sp.z.o.o

Lodzermensch, czyli łodziak – opowieść o Traugocie Grohmannie

Traugott Grohmann – syn Christiana Traugotta i Christiany Dorothei z Wolfów, pochodził z rodziny drobnych fabrykantów lub rzemieślników. Do Polski przybył wraz z bratem Karolem z położonej koło Drezna miejscowości Sebnitz około 1820 roku. Początkowo osiedlili się w Warszawie, gdzie zajmowali się wytwarzaniem wyrobów skórzanych. Kiedy w drugiej połowie lat dwudziestych rząd Królestwa ogłosił zachęty dla tych, którzy chcą zainwestować w przemysł włókienniczy, swoich sił w tej dziedzinie postanowili spróbować i Grohmannowie. W 1827 roku w Zgierzu założyli manufakturę wyrobów bawełnianych. Inwestycja wypaliła się i 15 lat później zmienili charakter działalności na tkalnię płócien oraz przędzalnie bawełny. Następnie Karol zarzucił bratu oszustwa podatkowe, za co Traugott wytoczył mu proces, który… przegrał. Przeniósł się do Łodzi i otworzył przędzalnię mechaniczną.

➖ Zapraszamy do wypełnienia ankiety po obejrzeniu filmu, badającą ocenę filmów https://docs.google.com/forms/d/1uzm6l5pfQwegVCkg6nJz4fN1snt11GRGiOKel_PKK1Y

➖ Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

➖ Patronem cyklu jest Żabka Sp.z.o.o

KSIĄŻĘ AWIATOR – OPOWIEŚĆ O STANISŁAWIE LUBOMIRSKIM

Stanisław Sebastian Lubomirski był synem księcia Eugeniusza Adolfa, znamienitego ziemianina i kolekcjonera, a bratem Stefana, pierwszego prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przyszedł na świat 31 stycznia 1875 roku w Krakowie. Odebrał staranną edukację, m.in. na niemieckich uniwersytetach. Co ciekawe, nie miał wykształcenia ekonomicznego, ale wiedzą i zdolnościami zaćmił niejednego dyplomowanego finansistę. Jako młody człowiek, tuż po studiach, rzucił się najpierw w wir finansów – na polskim, rodzimym gruncie. Razem z Henrykiem Radziszewskim założył Krajowy Dom Bankowy w Warszawie, który jednak słabo prosperował. Po dokapitalizowaniu przedsięwzięcia przekształcono je w Bank Przemysłowy Warszawski, działający w formie spółki akcyjnej, z Lubomirskim jako prezesem. Młody książę równolegle inwestował w wiele inicjatyw z zakresu przemysłu, nie tylko na ziemiach polskich, bowiem zaangażował się np. w wydobycie wosku ziemnego na terenach nadkaspijskich. W historii polskiego przemysłu i lotnictwa Stanisław Lubomirski zapisał się utworzeniem pierwszej na ziemiach polskich fabryki lotniczej.

➖ Zapraszamy do wypełnienia ankiety po obejrzeniu filmu, badającą ocenę filmów https://docs.google.com/forms/d/1tl8K…

➖ Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

➖ Patronem cyklu jest Żabka Sp.z.o.o Film nakręcony na podstawie książki ,,Poczet Przedsiębiorców Polskich”. Do nabycia poniżej 👇 https://bit.ly/3nXakdL

Majątek dzięki ,,Czarnej sztuce" - opowieść o Janie Hallerze.

Urodzony w 1467 roku w mieście Rothenburg, przybył do Krakowa w wieku lat piętnastu i zapisał się na Akademię Krakowską. To dowód, jakim prestiżem cieszyła się i polska uczelnia, i królewska stolica. Nie wiadomo, jak dokładnie potoczyły się studenckie losy Hallera, w każdym razie nie uzyskał on żadnego tytułu naukowego. Zdaje się, że od studiów wolał interesy. Handlował, czym się dało – sprowadzanymi z Węgier wołami, winem, miedzią i cyną. Przez pierwszą dekadę swojego pobytu w Krakowie musiał zgromadzić niemały majątek, skoro w 1491 roku ożenił się z Barbarą Kunosch, córką zamożnego kuśnierza. Na przełomie piętnastego i szesnastego wieku Haller postanowił rozszerzyć swoją aktywność o obszar, który wówczas na ziemiach polskich był wybitnie nowatorski – czyli działalność wydawniczą. Pierwsze krakowskie druki ukazały się co prawda w latach 70. piętnastego stulecia, ale miasto wciąż nie miało dużej, stałej drukarni. Kraków, jako ośrodek naukowy i miasto ludzi zamożnych, sympatyzujących z humanistycznymi prądami, dawał szansę na powodzenie działalności wydawniczej. Haller podczas swoich podróży do Niemiec nawiązał kontakt z tamtejszymi wydawcami, poznał również szczegóły tego fachu. W 1494 roku rozpoczął działalność nakładową, a w 1501 roku sprowadził do Krakowa z Metzu drukarza Kaspra Hochfedera, który w 1505 roku, jako jego wspólnik, rozpoczął drukowanie książek pod szyldem Hallera. Wkrótce zresztą wspólnik został spłacony, a Haller stał się wyłącznym właścicielem przedsiębiorstwa.

➖ Zapraszamy do wypełnienia ankiety po obejrzeniu filmu, badającą ocenę filmów https://docs.google.com/forms/d/1zLZPVOzWm2kFdBJkamlK8XZVdoLxyMLO02l15PxuWUI

➖ Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

➖ Patronem cyklu jest Żabka Sp.z.o.o

 

Film nakręcony na podstawie książki ,,Poczet Przedsiębiorców Polskich”. Do nabycia poniżej 👇 https://bit.ly/3nXakdL

już wkrótce: