Celem projektu jest pokazanie ukraińskiemu społeczeństwu pełnej skali i zakresu polskiej pomocy militarnej, politycznej i humanitarnej dla walczącej Ukrainy. Ma to zapewnić trwałość obecnej poprawy wizerunku Polski na Ukrainie i stwarzać lepsze warunki dla dalszego polskiego zaangażowania na Ukrainie (w tym podmiotów gospodarczych) poprzez pokazanie Polski jako wiarygodnego partnera, który wspiera Ukrainę.

Polska jest jednym z liderów wsparcia dla Ukrainy, jednak wielkość polskiej pomocy dla Ukrainy nie przekłada się w pełni na widoczność danej pomocy na Ukrainie i świadomość jej skali wśród ukraińskiego społeczeństwa. Dotychczasowe polskie działania koncentrowały się na zapewnieniu samej pomocy, a działalność mająca na celu zapewnić jej widoczność miała ograniczony charakter, zwłaszcza w porównaniu do innych państw wspierających Ukrainę. Obecnie nie ma zbiorczego podsumowania danej pomocy ukierunkowanego na odbiorców na Ukrainie, które w pełni pokazywałoby jej skalę. 

Projekt będzie obejmował stworzenie strony internetowej oraz kompendium (PDF) podsumowujące polską pomoc dla Ukrainy, promocję skali polskiej pomocy w ukraińskich mediach oraz zorganizowanie konferencji dotyczących polskiej pomocy dla Ukrainy.

Więcej informacji na stronie internetowej.

 

Nazwa zadania: „Przyjaciel w potrzebie”. Promocja polskiej pomocy dla walczącej Ukrainy. Wartość finansowania: 150 000 zł