Aktualności
Raport WEI: “Apteka dla aptekarza” uderzy w budżet
25.01.2017

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (tzw. „Apteka dla aptekarza”) zbyt mocno ingerują w rynek, wprowadzają zasady sprzeczne z ideą swobodnej działalności gospodarczej. W kształcie proponowanym przez inicjatorów zmian, projekt nie powinien być procedowany, gdyż nie osiągnie zamierzonych skutków, może doprowadzić do destrukcji całego rynku farmaceutycznego, a także pozbawić polskich przedsiębiorców, którzy zainwestowali w sieci bardzo duże środki finansowe, możliwości działania, prowadząc do ich upadłości.

Zmiany, które proponuje projekt ustawy, mogą okazać się dla budżetu niekorzystne, prowadząc – odwrotnie do intencji projektodawców – do obniżenia poziomu skutecznego nadzorowania sektora, a tym samym do zmniejszenia wpływów podatkowych państwa, a także do ograniczenia jego pozytywnego wpływu na rozwój gospodarczy kraju.

Rezultat wprowadzenia proponowanych zmian w obecnym kształcie będzie odwrotny od zamierzonego – zmniejszy się dynamika tego rynku, a także pogorszą się jego perspektywy. W krańcowej sytuacji, branża, która przyczyniała się do wzrostu PKB, może utracić swój pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy. Ingerencja w mechanizmy rynkowe może doprowadzić do sytuacji, w której obecni właściciele sieci aptek poniosą realne straty, zgłaszając roszczenia finansowe wobec państwa. Będzie to oznaczało w dalszej perspektywie konieczność wypłaty odszkodowań, co narazi budżet na dodatkowe wydatki.

Tomasz Wróblewski, Prezes WEI

Cały raport do pobrania tutaj