Państwo i Prawo
Bilans Otwarcia 2020: 30 lat kapitalizmu w Polsce
09.12.2020

Przedstawiamy kolejny, szósty raport z serii Bilans Otwarcia – Warsaw Enterprise Institute. Podobnie jak w poprzednich latach oceniamy kondycji gospodarczą Polski i dynamikę jej rozwoju na tle innych państw Unii Europejskiej i światowych liderów.

 

Od lat już raportowaliśmy stałe zbliżanie się Polski do bardziej rozwiniętych krajów. Dystans do Niemiec, Francji czy Wielkiej Brytanii systematycznie się zmniejszał. Nie inaczej było w poprzednim roku.

 

 

1. Bliżej do Niemiec

Mierzony w PKB per capita dystans do Niemiec zmniejszył się o 2,9 pp. w latach 2018-2019, gdy w okresie 2015-2018 r. było to 1,8 pp. Można powiedzieć, że z tego punktu widzenia Polska zwiększyła tempo nadganiania.

2. Polski udział w światowym eksporcie

W 2019 r. udział Polski w światowym eksporcie wyniósł 1,4 proc. i był to wynik najwyższy od 70 lat

3. Dodatnie saldo migracji

Polska notuje po raz pierwszy od 1989 r. (nie oceniamy „osiągnięć” systemu sprzed 89 r.) dodatnie
saldo migracji.

4. Dług w stosunku do PKB

Pod względem skali długu w stosunku do PKB Polska pozostawała jednym z mniej zadłużonych krajów UE.

5. Jak radzi sobie Polska?

Polska jest jednym z krajów, które najlepiej dotąd makroekonomicznie przechodziły przez załamanie gospodarcze wywołane pandemią i polityką gospodarczą z nią związaną. Odbyło się to kosztem wysokiego wzrostu długu publicznego (o ponad 10 p.p. w ciągu kilku miesięcy), co zagraża przekroczeniem konstytucyjnego limitu zadłużenia.

 

W tym miejscu możesz zapoznać się z naszym raportem 👇