Sektor MSP
O ZPP
04.05.2014

Od 2010 roku działamy na rzecz naszych Członków oraz inicjujemy i wspieramy wszelkie aktywności zmierzające do wyeliminowania z polskiego prawodawstwa ograniczeń działalności gospodarczej przekraczających wymagania UE wg formuły EU+0.

Cele ZPP:
· działanie na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce,
· reprezentowanie i obrona Członków Związku przed nieuzasadnionymi działaniami organów państwa i samorządu terytorialnego,
· współpraca. ZPP umożliwia swoim Członkom oraz innym przedsiębiorcom korzystanie z licznych możliwości współpracy. Systematycznie oddajemy kolejne narzędzia, które mają zwiększać nasze możliwości biznesowe i ułatwiać nam prowadzenie naszych firm.
· zbiorowe negocjowanie cen u dostawców towarów i usług dla przedsiębiorstw.

Jesteśmy zwolennikami wolnego rynku i zdrowego rozsądku!