Państwo i Prawo
Raport WEI: Powszechna ulga na termomodernizację domów receptą na walkę ze smogiem
26.04.2018

Powszechna ulga na termomodernizację domów to nowa propozycja walki ze smogiem zaproponowana przez Warsaw Enterprise Institute i Instytut Jagielloński. Ulga ma uzupełniać system dotacyjny, skierowany wyłącznie dla rodzin objętych ubóstwem energetycznym. Oprócz ulgi, autorzy raportu postulują wprowadzenie restrykcyjnych norm na paliwa stałe, preferencyjne kredyty budowlane oraz szeroką kampanię informacyjno-edukacyjną.

 

Punktem odniesienia dla ulgi termomodernizacyjnej jest ulga budowlana funkcjonująca w Polsce w drugiej połowie lat 90-tych. Ulga, która niegdyś pobudziła koniunkturę budowlaną w Polsce i poprawiła sytuację mieszkaniową, teraz może być skutecznym narzędziem w walce ze smogiem i wsparciem dla branży budowlanej – wspomniał Tomasz Wróblewski, prezes Warsaw Enterpise Institute.

Podobnie jak wtedy i tym razem ulga miałaby być odliczana w podatku PIT do wysokości 25% inwestycji, pod warunkiem że nie przekroczy ona 53 tysięcy złotych.

W latach 90-tych obowiązywała zerowa stawka VAT na usługi budowlane, dziś ze względu na obecność w Unii Europejskiej wprowadzenie takiej stawki wydaje się nie być niemożliwe, niemniej należy apelować o utrzymanie jej na preferencyjnej wysokości 8% – dodał Krzysztof Prudel, ekspert WEI i współautor raportu.

Redukcja zanieczyszczenia powietrza to nie jedyna korzyść płynąca z realizacji programu powszechnej termomodernizacji budynków. Warunki panujące w budynkach mają istotny wpływ na zdrowie mieszkańców, które ulegnie poprawie dzięki kompleksowym remontom. Raport “Barometr Zdrowych Domów 2017” wskazuje, że 22% domów w Polsce jest zawilgocona, 23% ma niewystarczający dostęp do światła dziennego, a 26% jest niedogrzana –twierdzi Jacek Siwiński, Prezes VELUX Polska.

Mając na uwadze, że ulga będzie rozwiązaniem powszechnym, ale jednocześnie dostrzegając potrzeby osób najbiedniejszych, należy rozwijać program dotacyjny, związany z termomodernizacją. Jednakże system dotacji powinien być przeznaczony tylko dla osób, które nie mają możliwości na samodzielną realizację termomodernizacji i stanowić formę uzupełnienia dla powszechnej ulgi.

Program termomodernizacji, mający na celu redukcję smogu, powinien być dostępny i kompleksowy. Dostępny – to znaczy dopasowany do możliwości końcowego beneficjenta i zachęcający do skorzystania z proponowanych mechanizmów wsparcia. Kompleksowy – to znaczy polegający nie tylko na podejmowaniu szeregu działań modernizacyjnych wpływających na poprawę stanu budynku, ale również realizowany w odpowiedniej kolejności. Takim kompleksowym zestawem ulepszeń powinna być termomodernizacja zaczynająca się od ograniczenia strat ciepła przez ich docieplenie, a później dostosowanie instalacji ogrzewczych i samych źródeł ciepła. Kompleksowy i powszechny program termomodernizacji budynków jednorodzinnych to korzyści dla ich właścicieli oraz dla samorządów i kraju. Najnowszy raport „6 paliwo”, przygotowany przez firmę ROCKWOOL Polska, przedstawia w/w korzyści – dodaje Konrad Witczak, Specjalista ds. Norm i Standardów ROCKWOOL Polska.

Konieczne będą również wysokie i egzekwowane normy dotyczące sprzedaży i wykorzystywania paliw.

Poprawa jakości powietrza w Polsce jest częścią strategii GK PGNiG. Realizowane przedsięwzięcia mają charakter edukacyjny, inwestycyjny i sprzedażowy. Uruchomiliśmy program dofinansowań do wymiany systemów ogrzewania na gazowe. Współpracujemy z samorządami z miejscowości najbardziej dotkniętych problemem smogu, realizując projekty pilotażowe. Prowadzimy politykę rozwoju gazu CNG jako paliwa dla transportu miejskiego. Tak jak podkreślają autorzy raportu, efektywna polityka antysmogowa wymaga koordynacji, wytyczania odpowiednich priorytetów oraz angażowania biznesu i społeczeństwa – mówi Henryk Mucha, Prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

W walce o czyste powietrze firmy energetyczne powinny być silnym sprzymierzeńcem władz centralnych i samorządów. Fortum systematycznie rozwija sieci ciepłownicze we wszystkich swoich lokalizacjach. W Częstochowie od 8 lat działa nowoczesna elektrociepłownia, w Zabrzu budujemy kolejną, a we Wrocławiu zobowiązaliśmy się przyłączyć do sieci całe centrum miasta. To wszystko przyczynia się do poprawy jakości powietrza – dodaje Izabela Van den Bossche, Wiceprezes ds. komunikacji City Solutions, Fortum.

Walka ze smogiem jest w interesie całego społeczeństwa. Z racji tego skoordynowane muszą być działania wszystkich podmiotów podejmujących działania w tym zakresie.

Dzięki pracy wielu organizacji w tym także pozarządowych, świadomość występowania smogu jest coraz bardziej powszechna. Polacy chcą oddychać czystym powietrzem i żyć zdrowiej. Zadaniem Państwa Polskiego jest stworzenia takich ram formalnych i finansowych aby proces ograniczenia smogu był jak najkrótszy. Oczywiście najprościej byłoby zakazać używania aplikacji, które pokazują zanieczyszczenia w naszej okolicy, ale na to jest na szczęście już za późno – mówi Marcin Roszkowski, prezes Instytut Jagiellońskiego.

Walka ze smogiem jest konieczna nie tylko ze względu na potrzebę oddychania czystym powietrzem. Smog niesie ze sobą konkretne negatywne skutki finansowe. Kara wymierzona przez Komisję Europejską może sięgnąć nawet 4 mld złotych. Dodatkowo dochodzą straty spowodowane wzrostem wydatków na opiekę zdrowotną, mniejszą wydajnością pracowników i spadkiem atrakcyjności Polski pod względem turystyki.

Pełny raport jest dostępny tutaj na stronie www.wei.org.pl.

Partnerzy projektu:
Fortum Power and Heat and Polska
PGNiG Obrót Detaliczny
ROCKWOOL Polska
VELUX Polska