Przemysł tytoniowy
Znaczenie branży tytoniowej dla polskiej gospodarki
03.05.2014

Strumień podatków pośrednich zasilający corocznie budżet państwa, związany z wytwarzaniem i obrotem produktami tytoniowymi, sięga niemal 10 proc. całkowitych wpływów budżetowych z tytułu podatków. W 2013 roku było blisko 24 mld PLN.

Polska jest największym producentem tytoniu w Europie oraz drugim krajem w UE pod względem wielkości upraw tytoniu. Rozwój tej branży doprowadził do sytuacji, w której generuje ona coroczną nadwyżkę w obrotach handlu zagranicznego przekraczającą wartość 1 mld USD.

W Polsce 60 tysięcy ludzi zajmuje się uprawą tytoniu w 14,5 tysiącach gospodarstw rolnych. W 120 tysiącach punktów handlowych sprzedających wyroby tytoniowe pracuje 500 tysięcy ludzi, a w fabrykach tytoniowych kolejne 6 tysięcy pracowników.

Na przestrzeni lat 2004-2013 kwota akcyzy w cenie paczki wzrosła o 194%, czyli ponad trzykrotnie szybciej niż siła nabywcza Polaków. Minimalna stawka akcyzy wyrażona w euro wzrosła o 245% oraz osiągnęła poziom bliski wymogom UE, dla realizacji których Polska ma jeszcze ponad 4 lata (aktualnie 87,5 euro/1000 szt. względem 90 euro wymaganych dopiero od 1 stycznia 2018 r.). Według badań CBOS odsetek palących utrzymuje się od lat na poziomie 30-31% dorosłych Polaków. Skutkiem zbyt szybkich podwyżek akcyzy jest bezprecedensowy wzrost szarej strefy która według szacunków przekracza już 20 procent legalnego rynku. Szczególną na ryzyko wiąże się z większym dociążeniem podatkowym taniego segmentu rynku papierosów, w porównaniu z segmentami droższymi. A to segment marek tanich jest kluczowym zarówno pod kątem generowanych wpływów podatkowych jak i wolumenu rynku (to 60% procent rynku papierosów w Polsce).

Fot. na lic. CC 2.0/aut. ejdzej & iric/flickr.com