Media
Robert Gwiazdowski: Podatek od nierządu
23.10.2018

Gwiazdowski dla rp.pl: Dokonując subsumpcji stanu faktycznego do swoich wyobrażeń (bo przecież nie do przepisu prawnego), NSA rozstrzygał, kiedy mamy do czynienia z nierządem, a kiedy po prostu z konkubinatem.