Media
Rynek ubezpieczeń: Potrzebna jest przewidywalność zadośćuczynień z OC
16.12.2016

Tomasz Wróblewski: problem rosnących cen OC jest druzgocący dla małych i średnich przedsiębiorstw.