Media
Słuszne i słuszniejsze – Gwiazdowski o projekcie ordynacji podatkowej
31.10.2019

Nie da się napisać zgodnej z zasadami państwa prawa ordynacji podatkowej regulującej procedury nakładania i pobierania podatków, nie przyjmując do wiadomości, że poprawnie rozumiany interes fiskusa – czyli interes publiczny – jest tożsamy z indywidualnym interesem podatników.