Państwo i Prawo
STANOWISKO WEI WS. VETA PREZYDENTA
22.07.2017


Stanowisko WEI ws. veta Prezydenta

Mając od lat krytyczny stosunek do stanu polskiego konstytucjonalizmu i sądownictwa wzywamy Prezydenta RP do skorzystania z prawa odmowy podpisania przedstawionych mu ustaw o sądach powszechnych, Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym.

Zmiany w sądownictwie są konieczne, a obrona status quo jest tak samo nieodpowiedzialna jak forsowanie zmian nadzwyczajnych w nadzwyczajny sposób.

Chcemy, aby sądy funkcjonowały sprawniej, a autorytet sędziów rósł w oczach jak najszerszej grupy obywateli i by pozycja konstytucyjna Sądu Najwyższego była w przyszłości niepodważalna.

Treść uchwalonych ustaw przedstawionych Prezydentowi do podpisu i przede wszystkim sposób procedowania nad nimi, nie służą realizacji tych celów.

Prezydent może i naszym zdaniem powinien powołać kilkuosobową komisję, która przygotuje projekty zmian w sądownictwie i wesprze je autorytetem i pozycją konstytucyjną Prezydenta i autorytetem własnych członków.

Oprócz zmian organizacyjnych w sądownictwie, komisja ta powinna rekomendować takie zmiany w kodeksach postępowania karnego i cywilnego, by można było uporać się z bolączkami przewlekłości postępowań sądowych, czego nie zmieni sama zmiana sposobu powoływania sędziów.

O ile kontrowersyjne zmiany w Trybunale Konstytucyjnym i sposób procedowania nad nimi mieściły się, naszym zdaniem, w porządku konstytucyjnym i mogły być potraktowane jako reakcja demokratycznego ustawodawcy na aktywizm konstytucyjny części sędziów Trybunału, o tyle zmiany wynikające łącznie z trzech ustaw przedstawionych Prezydentowi do podpisu się w porządku konstytucyjnym nie mieszczą.

Warsaw Enterprise Institute